در مقایسه با دوستات کم لولی؟
 خسته شدی اینقد تلاش کردی؟
دیگه بسه این برنامه رو دانلود کن و دیگه کم لول نباش .
تا کی میخوایی دونات بی وقفه انجام بدی؟
از اینجا دانلود کن برنامه رو👇
     
                             دانلود